ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Школа некада

Основана 1.августа 1949.године

ЕТШ “Мија Станимировић” је основана 1.августа 1949. године. С радом је почела 1. септембра исте године у једној од зграда Завода РР у Нишу.  У то време била је нижа Индустријска школа у којој су се обучавали кадрови за индустрију радио и рендген апарата. Школовање је трајало три године, а већина тадашњих ученика била је смештена у школском интернату. У првој школској години (1949/50.) уписана су три одељења, са укупно 78 ученика. Из те прве генерације њих педесет деветоро је 1952. добило диплому о завршеном школовању.

У школској 1952/53. години школа добија назив Индустријска школа Завода РР “Мија Станимировић”. Током времена, са повећањем броја ученика, јавила се и потреба за проширењем простора, па је 1967. године школа пресељена из круга Електронске  индустрије у нову зграду (која се налазила испред ЕИ Ниш).


Године 1973. формиран је Електроцентар Ниш, као образовно-васпитна организација електротехничке струке, са ООУР ЕТШ “Мија Станимировић” и ЕТШ “Никола Тесла”. Свака школа имала је свог директора, секретара и Савет школе, а заједничко им је било рачуноводство, педагог и психолог. Електроцентар се укида 15. новембра 1989. године, а ЕТШ “Мија Станимировић” наставља самостално да се развија и ради у новој згради на Булевару Вељка Влаховића 82-84 (данас Булевар цара Константина), где се и данас налази.


Осим занимања трећег степена, уведена су и четворостепена занимања. Свршени ученици школе углавном су се запошљавали и били носиоци развоја некада великог индустријског гиганта ЕИ Ниш, а неки су даљим школовањем и усавршавањем постали и истакнути руководиоци.

Релативно успешно је преброђен проблематичан период економске кризе, ратних догађања и политичких превирања деведесетих година 20. века, да би се у првој деценији 21. века школа активно укључила у многе иницијативе за реформу средњег стручног образовања у Србији. И сама је била покретач бројних нових идеја у процесу увођења иновација у област образовања. Истовремено је новим просторима и садржајима обогатила свој изглед и радно окружење. Све то резултовало је једном потпуно новом сликом школе 21. века, у какве се ЕТШ „Мија Станимировић“ данас с правом може уврстити.