ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Пројекти

KA1 Мобилност у области стручног образовања и обука

1. 2018 KA1 „Be in a practical mode“

Мобилност наставника и посета Школском центру Крањ (посматрање на радном месту)

Циљ: Унапређење модела извођења практичне наставе на образовном профилу Електротехничар информационих технологија.

Партнер на пројекту: Школски центар Крањ

2. 2019 KA1 „Exploring for practical skills“

Мобилност наставника и посета Школском центру Нова Горица

Циљ: Унапређење практичне наставе кроз примену метода пројектне наставе. Унапређење сарадње са компанијама по угледу на партнерску школу, усклађивање наставних садржаја са актуелним потребама привреде и побољшање конкурентности наших ученика на тржишту рада након завршетка средњег стручног образовања.

Време реализације: 30.12.2019.-29.6.2022.

Партнер на пројекту: Школски центар Нова Горица

КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука

1. 2019 KA2 „More connection 4 programming perfection”

Примена добре праксе у области учења на даљину сарадњом три партнерске школе ЕТШ “Мија Станимировић” из Ниша (Србија), Школски центар Крањ (Словенија) и СПГЕ “Јохн Атанасофф” Софиа (Бугарска).


Циљ: Модел рада и сарадње на даљину, који функционише у програмерским фирмама, применити у процесу образовања и реализације праксе ученика ИТ профила. Развој платформе за учење на даљину и њена примена у реализацији практичне наставе на смеру информационих технологија.


Време реализације: 2.12.2019.-1.06.2022.


Сајт: https://mc4programming.net

Партнери на пројекту:
Школски центар Крањ (Словенија)

SPGE “John Atanasoff” Sofia (Bugarska)

2. 2020 KA2 „Smart World Wins“

Циљ: Развој едукативних материјала и онлине курса за употребу микроконтролера и програмирање смарт уређаја, који ће након коришћења у настави за резултат имати израду ученичких пројеката и одабир најбољих на такмичењу.

Време реализације: 1.11.2020.-31.10.2023.

Партнери на пројекту:
Школски центар Крањ

SUGS „Vlado Tasevski“ Skoplje

Техничка школа Зајечар

 

Regional Challenge Fund

German Financial Cooperation with

KfW (German Development Bank) 

Western Balkans 6 Chamber Investment Forum (WB6 CIF)

На првом позиву Регионалног челенџ фонда пројекат школе је предложен за финансирање.
Овај пројекат у оквиру РЦФа омогућиће ученицима Електротехничке школе „Мија Станимировић“ на образовном профилу Електротехничар телекомуникација обављање послова у производњи електронских уређаја кроз реализацију ЦооперативТраининг програма. Програм би обухватао образовне активности оспособљавања ученика за Пројектовање и производњу штампаних плоча (ПЦБ), Хардверску и софтверску ревитализација електронских кола.
Компаније ДМВ и Qадел учествују у програму као пословни партнери стављајући своје људске и материјалне ресурсе на располагање пројектним активностима.
Партнери на пројекту:

Назив компаније: ДМВ
Адреса: Краљевића Марка бб, Ниш
Сајт: www.dmv.rs

Назив компаније: QUADEL
Адреса: Зорана Радосављевића Чупе 30, Ниш
Сајт: www.quadel.rs