ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Обавештење за наставнике и ученике

Петак, 01.09.2023. је први наставни дан школске 2023/24. године.
Први и четврти разред – преподневна смена од 7:30
Други и трећи разред – поподневна смена од 13:30
У свим одељењима је први час-час одељењске заједнице, а затим следе сви остали часови према распореду.

ОБАВЕШТЕЊА О ТЕРМИНИМА УПИСА ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ У ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Упис по разредима у школску
2023/2024. годину
СРЕДА, 30.08.2023. године
од 09 до 10 сати упис у ДРУГИ разред
од 10 до 11 сати упис у ТРЕЋИ разреда
од 11 до 12 сати упис у ЧЕТВРТИ разред
Одељење Учионица
I1
I2
II1
II2
III1
III2
IV1
IV2
1
2
16
19
26
27
27
26
Одељење Учионица
I3
II3
III3
IV3
19
20
2
3
Одељење Учионица
I4
II4
III4
IV4
4
17
1
17
Одељење Учионица
I5
I6
II5
II6
III5
III6
IV5
IV6
5
10
5
10
4
ММС
20
ММС
Одељење Учионица
I7
II7
III7
IV7
16
3
117
117