ЕТШ ,,Мија Станимировић"

КОРЕЛАТИВНИ ЧАС ЕЛЕКТРОТЕННИКА И МАТЕМАТИКА

Ученици I7 и наставници, окупили су се на врло занимљивом и едукативном часу који су одржали, професорка математике, Бранка Митић Ракић и професор електротехнике, Ненад Стојић. Тема предавања била је РЕШАВАЊЕ СЛОЖЕНИХ КОЛА ПОМОЋУ ПРВОГ И ДРУГОГ КИРХОФОВОГ ЗАКОНА. Професори су представили сложене концепте електротехнике на врло јасан и разумљив начин, користећи се решавањем система линеарних једнацина са две и три непознате. Њихов ентузијазам, био је очигледан, сто је допринело интересовању ученика који су пажљиво пратили предавање. Ученици су активно учествовали у раду, постављали питања и изражавали своје мишљење, што је додатно обогатило дискусију. Овакав вид наставе је веома важан, јер пружа прилику да се ученици упознају са сложенијим концептима појединих области, на једноставнији начин, што их мотивише да и даље вредно раде, испитују, повезују и стичу корисна знања и вестине.