ЕТШ ,,Мија Станимировић"

ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ ПОЕНА ЗА ПРЕДХОДНЕ ТРИ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Шифра Образовни
профил
Број места Минималан
број бодова
NINI SN 4E24S ТЕХНИЧАР ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ
РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
60 2023/24 - 75,51
2022/23 - 66,53
2021/22 - 73,57
NINI SN 4E41S ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
60 2023/24 - 82,76
2022/23 - 82,81
2021/22 - 84,12
NINI SN 4E27S ТЕХНИЧАР
МУЛТИМЕДИЈА
30 2023/24 - 67,43
2022/23 - 50,03
2021/22 - 71,22
NINI SN 4E21S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА
ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА
30 2023/24 - 72,52
2022/23 - 66,02
2021/22 - 71,86
NINI SN 4E11S ТЕХНИЧАР
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИOНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
30 2023/24 - 57,53
2022/23 - 56,45
2021/22 - 66,14

Наша школа ЕТШ „Мија” са пажњом је пратила утиске ученика и њихових родитеља.

Поносни смо на оно што су рекли о школи:

„Наша школа пружа могућност за развијање креативности и подстицај талената који нису из света електронике или програмирања

Ми ученици у ЕТШ "Мија Станимировић" имамо мноштво креативних секција: спортска, драмска, рецитаторска, новинарска, музичка са хором, мултимедијална, шаховска... Негујемо таленте. Наша школа није само образовна установа са секцијама из области електротехнике и програмирања. „

„У овој школи негују се ваннаставне активности.

Одушевило ме је то што је однос између ученика и наставника другачији, привржени су ученицима. Мени, као спортисти, то је веома битно. Школа прати интересовања сваког ученика понаособ. Нове технологије које се користе у нашој школи су корисне, пружају нови начин учења и брже учење. Стекао сам много другова сличних интересовања.“

„У Мији откривамо нови свет - Aurduino UNO

Члан сам секције за роботику. На секцији сам користио Aurduino UNO микроконтролере и пројектовао радове од најједноставнијих до пројеката за такмичење. Спознао сам нови свет Aurduinа и открио безброј нових могућности.“
0
УЧЕНИКА
0
ПРОФЕСОРА
0
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
0
ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

Сазнај више о сваком смеру у

ЕТШ „Мија Станимировић"

Техничар информационих технологија

Информационе технологије су будућност нових генерација. Образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА оспособљава ученике за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање базе података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационог система.

Техничар за администрирање рачунарских мрежа

Циљ стручног образовања за профил АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА је оспособљавање ученика за постављање пасивне и активне мреже, умрежавање рачунарске опреме и одржавање рачунарских мрежа. Данас, је овај профил потребан у сваком сегменту живота.

Електротехничар за електронику на возилима

Све већа присутност електронике у савременим аутомобилима довела је до потребе за школовањем стручних кадрова који би радили на одржавању аутомобила и отклањању кварова.
У току четворогодишњег школовања ученици стичу знања о електричним и електронским системима на возилима и њиховим деловима, деловима мотора, основним принципима процеса дијагностике и проналажења кварова. Уче како да користе савремене алате и компјутерску опрему за дијагностику, проналазе и отклањају кварове, сервисирају и одржавају механичке и електронске склопове на возилима

Tехничар мултимедија

Основни циљ смерa електротехничaрa мултимедије јесте дa ученици стекну основнa знaњa из облaсти aудио и видео технике и мултимедијa и дa тa знaњa примене у прaкси. Мултимедијa предстaвљa сaвремен облик изрaжaвaњa комбинaцијом сликa, aнимaцијa, звукa и видеa. Мултимедијaлни системи се сaстоје од хaрдверских и софтверских компоненти зa изрaду мултимедијaлних сaдржaјa у aудио и видео продукцији, оглaшaвaњу, wеб дизaјну, мултимедијaлним презентaцијaмa.

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Телекомуникације имају изузетно важну улогу у данашњем друштву, као и људи који се њима баве.
Овај образовни профил прати све модерне трендове и промене у области телекомуникација.
Техничар телекомуникационих технологија планира, организује рад и одржава телекомуникационе уређаје.