ЕТШ ,,Мија Станимировић"

telekomunikacije mija

На овом образовном профилу ученике оспособљавамо за монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру фиксне и  мобилне телефоније, као и других телекомуникационих система, и одржавање телекомуникационе опреме и уређаја. Едукација ученика у области сигурносних система и система техничке заштите је базирана на стицању практичног знања и развијању вештина. Поред специјализваних кабинета,  извођење практичне наставе  обавља се и у фирмама које се баве телекомуникационим услугама.

Телекомуникације
Назив предмета Теор.
наст.
Лаб.
вежбе
Прва
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Биологија 2
Хемија 2
Ликовна култура 1
Физика 2
Основе електротехнике 3 1
Основе телекомуникационих мрежa 2
Практична настава 4
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Друга
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Географија 2
Физика 2
Основе електротехнике 3 1
Електроника 3 1
Обрада и пренос сигнала 2 1
Основе рачунарских мрежа 3
Телекомуникационe линије 3
Верска настава / Грађанско васпитање 2
Трећа
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Електроника 2 1
Обрада и пренос сигнала 2 1
Телекомуникациона мерења 1 2
Приступне мреже и уређаји 1 2
Бежичне комуникације 1 2
Системи техничке заштите 2
Пројектно-техничка документација 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Четврта
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Социологија са правима грађана 2
Пројектно-техничка документација 2
Оптичке приступне мреже и технологије 1 2
Оптичка транспортна мрежа 2 2
Системи у језгру мреже 2
Мобилна телефонија 2
IP телефонија 2
Предузетништво 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2