ЕТШ ,,Мија Станимировић"

tehnicar_telekomunikacionih_tehnologija

На овом образовном профилу ученике оспособљавамо за монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру фиксне и  мобилне телефоније, као и других телекомуникационих система, и одржавање телекомуникационе опреме и уређаја. Едукација ученика у области сигурносних система и система техничке заштите је базирана на стицању практичног знања и развијању вештина. Поред специјализваних кабинета,  извођење практичне наставе  обавља се и у фирмама које се баве телекомуникационим услугама.

Ученик ће бити оспособљен да:

Техничар телекомуникационих технологија

 Инсталира , конфигурише ,oтклања сметње и кварове на опреми са
жичанoм,оптичком,бежичном, мобилном и рачунарском мрежом као и на
уређајима против пожарним ,против провалним системима , системима видео
надзора и контроле приступа
 Креира сервисе мобилне телефоније,преноса података, кабловске
телевизије,бизнис сервиса, рачунарства у облаку
 Обавља послове у области преноса података, рачунарским мрежама, мобилне
телефоније,бежичног преноса,вештачке инталигенције,паметних кућа
 Да учествује у припреми и изради пројектне и техничке документације ИКТ
система,поштујући стандарде и мере безбедности и здравља на раду и заштите
животне средине.

Ученици могу да наставе школовање на струковним и високо школским
установама.

0 +
Стручних предмета
0 +
Практичне наставе
0 +
Ученика
0 +
Дипломираних техничара

Kомпаније -социјални партнери са кoјима школа сарађује у реализацији практичне наставе су Zumtobel group, DMV, Harder digital Sova Niš , Telekom , SBB ,Orion, Real electronics, Nifon security,Marnifon,Johnson electric…

Могућност запошљавања: o Провајдери мобилне телефоније (Yeteel, A1, MTS) o Провајдери кабловске телевизије ( Telekom, Sbb, Orion, Supernova...) Фирме за безбедност (   Nifon security, Marnifon ... )

Сазнајте шта

наши бивши ђаци КАЖУ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

John Nelkin CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Smith William Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Kelly Perl Accountant

  Погледај

  Наставни планови и програми 2022 и пре 2022

  Сви предмети на образовном профилу

  Техничар телекомуникационих технологија

  Телекомуникације
  Назив предмета Теор.
  наст.
  Лаб.
  вежбе
  Прва
  година
  Српски језик и књижевност 3
  Енглески језик 2
  Физичко васпитање 2
  Математика 3
  Рачунарство и информатика 2
  Историја 2
  Биологија 2
  Хемија 2
  Ликовна култура 1
  Физика 2
  Основе електротехнике 3 1
  Основе телекомуникационих мрежa 2
  Практична настава 4
  Верска настава / Грађанско васпитање 1
  Друга
  година
  Српски језик и књижевност 3
  Енглески језик 2
  Физичко васпитање 2
  Математика 3
  Географија 2
  Физика 2
  Основе електротехнике 3 1
  Електроника 3 1
  Обрада и пренос сигнала 2 1
  Основе рачунарских мрежа 3
  Телекомуникационe линије 3
  Верска настава / Грађанско васпитање 2
  Трећа
  година
  Српски језик и књижевност 3
  Енглески језик 2
  Физичко васпитање 2
  Математика 3
  Електроника 2 1
  Обрада и пренос сигнала 2 1
  Телекомуникациона мерења 1 2
  Приступне мреже и уређаји 1 2
  Бежичне комуникације 1 2
  Системи техничке заштите 2
  Пројектно-техничка документација 2
  Верска настава / Грађанско васпитање 1
  Четврта
  година
  Српски језик и књижевност 3
  Енглески језик 2
  Физичко васпитање 2
  Математика 3
  Социологија са правима грађана 2
  Пројектно-техничка документација 2
  Оптичке приступне мреже и технологије 1 2
  Оптичка транспортна мрежа 2 2
  Системи у језгру мреже 2
  Мобилна телефонија 2
  IP телефонија 2
  Предузетништво 2
  Верска настава / Грађанско васпитање 1
  Изборни предмет према програму образ. проф. 2