ЕТШ ,,Мија Станимировић"

tehnicar-multimedije-min

На овом образовном профил ученици стичу практична знања и вештине из области продукције мултимедијалног садржаја, веб дизајна, компијутерских анимација, основа креирања видео игрица. Школски телевизијски студио са врхунском ТВ опремом на којој могу позавидети и неке ТВ куће једно је од места извођења наставе за смер Техничар мултимедија. Поред ТВ студија ту је специјализована лабораторија за мултимедију, као и мултимедијална сала.

Електротехничар возила
Назив предмета Теор.
наст.
Лаб.
вежбе
Прва
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Биологија 2
Музичка култура 1
Ликовна култура 1
Физика 2
Основе електротехнике 3 1
Основе мултимедије 2 2
Практична настава 3
(блок)
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Друга
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Географија 2
Физика 2
Основе електротехнике 2 1
Електроника 2 1
Веб дизајн 1 2
Аудио и видео уређаји и системи 2 1
Продукција мултимедијалних садржаја 1 2
Практична настава 2
(блок)
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Трећа
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Електроника 2 1
Веб дизајн 1 2
Аудио технологије 2 1
Видео технологије 2 1
Компјутерска анимација 3
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2
Четврта
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Социологија са правима грађана 2
Мултимедија на интернету 2
Медијска права и слободе 2
Продукција мултимедијалних садржаја 1 2
Студијска и ванстудијска техника 1 2
3Д моделовање и анимација 3
Основе креирања рачунарских игара 2
Предузетништво 2 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2