ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Распоред часова

Школска 2023/2024. година.

Распоред часова за редовне ученике

Одељ. Одељенски старешина
Распоред часова
I/1 Милијанка
Ђорђевић
Погледај
I/2 Никола
Стошић
Погледај
I/3 Вукица
Симоновић
Погледај
I/4 Дејан
Гроздановић
Погледај
I/5 Бојана
Задравец
Погледај
I/6 Бранка
Митић
Погледај
I/7 Ненад
Југовић
Погледај
IV/1 Данијел
Задравец
Погледај
IV/2 Снежана
Кривачевић
Погледај
IV/3 Даница
Ђорђевић
Погледај
IV/4 Анкица
Драшковић
Погледај
IV/5 Горан
Петровић
Погледај
IV/6 Братислав
Свиларов
Погледај
IV/7 Зоран
Игњатовић
Погледај
Одељ. Одељенски старешина
Распоред часова
II/1 Горан
Кривачевић
Погледај
II/2 Славиша
Поповић
Погледај
II/3 Весна
Срдић
Погледај
II/4 Милена
Милошевић
Погледај
II/5 Весна
Бојић
Погледај
II/6 Снежана
Стојановић
Погледај
II/7 Оливера
Марковић
Погледај
III/1 Бојан
Петровић
Погледај
III/2 Милош
Станојевић
Погледај
III/3 Ивана
Словић
Погледај
III/4 Соња
Коматина
Погледај
III/5 Ивана
Величковић
Погледај
III/6 Ивана
Миладиновић
Погледај
III/7 Љубиша
Тјупа
Погледај