ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Електротехничар за електронику на возилима

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

– дијагностиковање кварова на возилима

– уградња електричних и других уређаја на возилима

– поправка и одржавање електричне опреме

–сервисирање и одржавање целокупне опреме возила

Наставни план и програм образовног профила

Електротехничар за електронику на возилима

Назив предмета Теор.
наст.
Лаб.
вежбе
Прва
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Музичка култура 1
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2
Физика 2
Основе електротехнике 3 1
Практична настава 4
(блок)
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Друга
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Физика 2
Основе електротехнике 3
Електроника 3 1
Електрична мерења 3 1
Ото мотори 2 1
(блок)
Електричне инсталације и уређаји 2 2
(блок)
Давачи и извршни елементи 2 2
(блок)
Практична настава - блок 90 часова
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Трећа
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Социологија са правима грађана 2
Електроника 2 1
Дизел мотори 2 1
(блок)
Електричне машине на возилима 2 2
(блок)
Системи паљења ото мотора 2 2
(блок)
Системи убризгавања ото мотора 2 2
(блок)
Практична настава - блок 150 часова
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2
Четврта
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Моторна возила 3 1
(блок)
Системи убризгавања дизел мотора 3 2
(блок)
Системи стабилности 2 2
(блок)
Системи безбедности и комфора 2 2
(блок)
Предузетништво 2
Практична настава - блок 150 часова 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2

Слике наставног процеса

Блок настава

Ауто дијагностичар овлашћеног сервиса, некадашњи ученик наше школе, ученицима трећег разреда демонстрира начин прегледа квара.
08

Час практичне наставе

Ученици другог разреда на часу практичне наставе у специјализованој лабораторији за аутодијагностику.
01

Час теоријске наставе

Ученици трећег разреда на часу Системи паљења Ото мотора.
05

Час теоријске наставе

Ученици другог разреда на часу Ото мотора.
03

Час теоријске наставе

Ученици четвртог разреда на часу Системи стабилности.

Блок настава

Ауто сервисер ученицима другог разреда врши показну вежбу замене моторног уља.

На овом образовном профилу ученици се обучавају да врше дијагностику и поправку електричних и електронских система на аутомобилу, као и да обаве редовно сервисно одржавање возила.

Наши Партнери

Ауто дијагностичар

Car box Service

Већина мојих колега су некадашњи ученици ЕТШ „Мија”...

Сервисер

Bros Auto d.o.o.

Ученици школе ЕТШ „Мија” већ петнест година долазе у наш сервис на практичну наставу...

Сервисер

Renault „Krunić”

У ЕТШ „Мија” кроз лабораторијску наставу и практичан рад у школи, стекао сам одлично искуство и знање. То ми је помогло да нађем посао у сервису , где и данас радим.