ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Tехничар информационих технологија

Добродошо у свет програмирања

Смер техничар информационих технологија је сигуран и добар корак ка модерној садашњици и ономе што будућност технике нуди.

Смело у будућност! Могућност запослења

 • у сваком предузећу, фирмама специјализованим за развој софтвера
 • било којој установи која има више умрежених рачунара
 • банци, агенцији, компанији...
 • као freelenser, од куће, за потребе многих компанија у свету

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика у:

 • изради и креирању десктоп апликација
 • програмирању у неколико програмских језика и технологија: C/C++, C#, HTML, JavaScript, ASP.NET
 • креирање и развијање база података
 • израду веб презентација
 • израду веб апликација и њихово имплементирање
 • креирање, одржавање и ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе
 • одржавање и провера сигурности информационих система
 • инсталирање и одржавање системског софтвера
 • одржавање хардвера
 • заштиту рачунарских система
 • структури електронских пословних система и облицима електронског пословања
 • сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада
 • изради и начину коришћења техничке документације
 • примени основних принципа комуникације и организације у предузећу

Наставни план и програм образовног профила Електротехничар информационих технологија

Назив предмета Теор.
наст.
Лаб.
вежбе
Прва
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Географија 2
Хемија 2
Ликовна култура 1
Физика 2
Основе електротехнике 3 1
Рачунарска графика и мултимедија 2
Програмирање 2
Практична настава 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Друга
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Биологија 2
Физика 2
Основе електротехнике 3 1
Програмирање 2 2
Електроника 3 1
Веб дизајн 2
Базе података 1 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Трећа
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Социологија са правима грађана 2
Програмирање 3
Базе података 2
Рачунарски системи 1 2
Веб програмирање 3
Примењене информационе технологије 6
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2
Четврта
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Програмирање 3
Рачунарске мреже и интернет сервиси 1 2
Веб програмирање 3
Заштита информационих система 2
Примењене информационе технологије 6
Предузетништво 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Изборни предмет према програму образ. проф. 2

Ученички радови

Слике и филмови ученичких апликација

Промо филм - Блок настава 2021/2022

Будући програмери игрица, ученици II6 ЕТШ „Мија Станимировић” Ниш - Цветановић Алекса, Бошкић Петар, Павловић Алекса и Николић Илија направили су своју прву игрицу након петодневне блок наставе из Програмирања, на Универзитету "Метрополитан".

Промо филм - Блок настава 2021/2022

Будући програмери игрица, ученици II5 ЕТШ „Мија Станимировић” Ниш - Страхиња Гоцић, Лазар Станисављевић, Лука Балтазаревић и Мартин Митровић направили су своју прву игрицу након петодневне блок наставе из Програмирања, на Универзитету "Метрополитан".