ЕТШ ,,Мија Станимировић"

ARM

Образовни профил који оспособљава ученике за инсталирање и одржавање активне и пасивне мрежне опреме, као и умрежавање и одржавање рачунарске опреме.

 

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

– повезивање рачунара, одржавање мреже и друге рачунарске опреме

– решавање проблема на мрежи и замена кварних делова 

– заштита података на мрежи

– контрола приступа корисника, заштита приватности

– унапређивање мреже и целокупног харвдера

– инсталација и одржавање потребног софтвера

Наставни план и програм за образовни профил Администратор рачунарских мрежа

Администратори
Назив предмета Теор.
наст.
Лаб.
вежбе
Прва
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарство и информатика 2
Ликовна култура 1
Хемија 2
Биологија 2
Физика 2
Основне електротехнике 3 1
Рачунарски хардвер 2
Рачунарска графика и мултимедија 2
Практична настава 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Друга
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Географија 2
Физика 2
Основне електротехнике 3 1
Мрежна опрема 3
Електроника 3 1
Оперативни системи 3
Апликативни софтвер 3
Програмирање 2
Трећа
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Обрада и пренос сигнала 2 1
Апликативни софтвер 3
Програмирање 2
Мрежни оперативни системи 4
Рачунарске мреже 2 3
Социологија са правима грађана 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1
Четврта
година
Српски језик и књижевност 3
Енглески језик 2
Физичко васпитање 2
Математика 3
Рачунарске мреже 2 2
Техничка документација 2
Сервери 4
Администрирање рачунарских мрежа 5
Основе рачунарства у облаку 2
Предузетништво 2
Изборни предмет према програму образ. проф. 2
Верска настава / Грађанско васпитање 1