ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Распоред консултативне наставе и испита у априлском року школске 2022/23.

Распоред испита у априлском року школске 2022/23.
Предмет Испитивач Консултативна настав Испит
Дан Време Дан Време
Физичко васпитање Дејан
Гроздановић
05.04.2023. 12:30 19.04.2023. 12:30
Социологија са правима грађана Јасмина
Николић Ђелић
06.04.2023. 10:00 20.04.2023. 12:00
Системи преноса Милош
Стојановић
03.04.2023. 12:00 19.04.2023. 11:50
Рачунарске мреже Владимир
Савић
04.04.2023. 14:00 25.04.2023. 09:00
Математика Оливера
Марковић
06.04.2023. 15:00 20.04.2023. 15:00
Микропроцесори са
елементима програмирања
Марија
Станковић
04.04.2023. 10:00 25.04.2023. 15:00
Основе аутомтског управљања Марија
Шипић
Ч03.04.2023. 10:00 24.04.2023. 16:00
Српски језик и књижевност Ивана
Величковић
06.04.2023. 10:00 24.04.2023. 10:00
Хемија Јелена
Милић
05.04.2023. 10:00 24.04.2023. 12:45
Физика Снежана
Стојановић
03.04.2023. 12:35 19.04.2023. 12:35
Основе електротехнике 1 Милена
Милошевић
03.04.2023. 10:00 25.04.2023. 10:00
Мерења на возилима Никола
Стошић
06.04.2023. 17:45 25.04.2023. 17:00
Електричне инсталације на возилима Ненад
Стокић
03.04.2023. 17:00 24.04.2023. 09:20
Електричне машине
на возилима
Драгољуб
Обрадовић
07.04.2023. 14:15 21.04.2023. 14:15
Организација рада
и основе предузетништва
Миодарг
Савић
04.04.2023. 15:30 19.04.2023. 15:30
Пословна информатика Горан
Петровић
06.04.2023. 12:30 19.04.2023. 12:30
Системи преноса Горан
Кривачевић
04.04.2023. 10:00 20.04.2023. 11:00
Социологија Јасмина
Николић Ђелић
06.04.2023. 10:00 20.04.2023. 12:00
Енглески језик Марија
Јовановић
05.04.2023. 11:00 19.04.2023. 11:00
Мерења у електроници Јелена
Рајковић
07.04.2023. 12:15 21.04.2023. 12:15
Електроника 2 Андриија
Кузмановић
05.04.2023. 15:00 19.04.2023 15:00
Филозофија Милена
Јанковић
06.04.2023. 14:15 20.04.2023. 14:15
Економика Миодраг
Савић
04.04.2023. 15:30 19.04.2023. 15:30
Аудиотехника Данијел
Задравец
03.04.2023. 11:00 24.04.2023. 15:20
Практична настава Бојан
Петровић
03.04.2023. 14:00 24.04.2023. 13:00
Рачунарска графика
и мултимедија
Марија
Милојковић
07.04.2023. 15:00 21.04.2023. 15:00
Сигнално ТК системи Душан
Милутиновић
06.04.2023. 15:00 20.04.2023. 15:00
Основе електротехнике 2 Анкица
Драшковић
03.04.2023. 13:20 21.04.2023. 12:40
Моторна возила 1 Радиша
Јовановић
03.04.2023. 16:00 24.04.2023. 10:00
Електрична мерења
и електроника
Зоран
Игњатовић
03.04.2023. 10:00 24.04.2023. 10:00
Електрични и елек.
системи на возилима
Ненад
Стојић
03.04.2023. 17:00 14.04.2023. 09:20
Верска настава Александар
Миленковић
/ / 24.04.2023. 13:30
Оптичке мреже Бојан
Петровић
03.04.2023. 14:00 24.04.2023. 13:00